Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice

Metodologia de calcul a tarifului pentru transportul energiei electrice este expusă în Hotărârea ANRE nr.626 din 27.10.2023 privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice.

Tariful curent pentru transportul energiei electrice este stabilit prin Hotărârea ANRE nr.166 din 19.03.2024 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice, în vigoare din 21.03.2024.

Tariful pentru serviciile de dispecerizare este inclus în tariful pentru transportul energiei electrice.

OST Genul de activitate Tarif  (lei / kWh)
Î.S. “Moldelectrica” Tarif pentru serviciul de transport al energiei electrice 0,185

Notă: În tarif nu este inclusă TVA

Ultima modificare: 26.03.2024