Tranzit de energie electrică

Coordonarea cantităților de energie electrică destinate schimburilor transfrontaliere, va fi efectuată de către Î.S. “Moldelectrica” în cazul în care participantul la piața angro de energie electrică îndeplinește următoarele condiții:

În scopul planificării corecte a schimburilor transfrontaliere de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, Î.S. “Moldelectrica”, solicită prezentarea la timp a informației aferente cantităților planificate pentru schimbul transfrontalier al energiei electrice la nivel lunar, precum și al importului / exportului / tranzitului declarat.

În cazul imposibilității de prezentare a informației respective la nivel lunar, se admite prezentarea informației privind livrările comerciale transfrontaliere planificate la nivel săptămânal, la adresele electronice [email protected] și [email protected].

 

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Formular tip – tranzit declarat 19.04.2023
2 ANEXA nr. 4a – “Prognoza lunară de producție, consum, import, export, tranzit” 19.04.2023

 

Ultima modificare: 20.04.2023