Omologarea Furnizorilor

Omologarea sau algerea prealabilă a Furnizorului, pentru efectuarea achiziiţiilor în baza unor licitaţii cu un număr de participanţi limitat, se desfăşoară anual, la finele anului.

La etapa alegerii prealabile a Furnizorului, se întreprind următorii paşi:

1) Se publică în massmedia (Monitorul oficial) invitaţia de participare la omologarea preventivă a operatorilor economici.

2) Pe site-ul oficial al întreprinderii se amplasează următoarea informaţie:

  • procedura de desfăşurare a licitaţiilor;
  • numerele şi denumirile complete ale licitaţiilor anunţate;
  • lista documentelor necesare pentru participanţii la tender.

3) Organizaţiile care doresc să participe la licitaţii, prezintă un singur pachet de documente în plic sigilat la care se anexează o scrisoare aparte, în care se indică intenţia de participare la licitaţie cu indicarea exactă a numerelor tenderelor şi denumirile lor complete.

4) Pachetul de documente prezentat în plic sigilat cu scrisoarea separată de însoţire se depune în decurs de 15 zile din data publicării anunţului la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78.

5) La şedinţa grupului de lucru pe achiziţii se deschid plicurile sigilate şi membrii grupului de lucru examinează documentele prezentate. În caz de necesitate se numeşte comisia tehnică care verifică corespunderea informaţiei prezentate de fiecare ofertant cerinţelor Î.S. „Moldelectrica”.

6) Se determină cîştigătorii pentru fiecare tender declarat şi sunt înştiintizaţi în scris toţi operatorii economici, participanţi la licitaţie, despre decizia grupului de lucru pe achiziţii.

7) Operatorii economici, ofertele cărora au fost refuzate, sunt înştiinţizaţi în scris despre refuzul primit la fiecare tender la care au prezentat pachetul de documente.

+ Documentele necesare pentru participarea la licitaţii

Ultima modificare: 13.04.2017