Indicatorii tehnico-economici

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2016

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anul
1 Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei MW 787 645 886
1067
1067
2 Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport            
    Total: mil. kWh 1 062,8 910,5 987,1 1136,7 4 097,10
    Inclusiv de la:            
    CERS Moldovenească mil. kWh 714,6 816,6 961,0 850,9 3 343,10
    Termoelectrica mil. kWh 303,8 77,1 12,8 246,9 640,6
    CET Bălţi mil. kWh 28,4 0,4 0 25,8 54,6
    NHE Costeşti mil. kWh 9,2 13,5 8,6 7,3 38,6
    Surse regenerabile mil. kWh 3,1 2,9 4,2 4,1 14,3
    Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) mil. kWh 0 0 0,4 1,6 2
    SE al Ucrainei mil. kWh 3,7 0 0 0 3,7
    SE al României mil. kWh 0 0 0 0 0
3 Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) mil. kWh 30,7 25,1 25,3 28,9 110
% 2,76 2,76 2,57 2,55 2,69
4 Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată)            
    Total: mil. kWh 1 032,1 885,3 961,7 1 107,8 3 986,9
    Inclusiv către:            
    Furnizori la tarife reglementate mil. kWh 984,0 808,4 856,8 949,8 3 599,0
    Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) mil. kWh 42,6 57,8 77,1 144,8 322,3
    Consumători finali mil. kWh 5,5 19,1 27,8 13,2 65,6
5 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 14 14 14 14 14
    Inclusiv fabr. de zahăr: unit. 5 5 5 5 5
    Surse Regenerabile: unit. 3 3 3 3 3
6 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă            
    Total: unit. 0 0 0 0 0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0 0 0 0
7 Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 0 0 0 0 0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0 0 0 0
8 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport unit.          
9 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 1 0 0 1 2
10 Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport unit. 0 0 0 0 0
11 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0 0 0 0
12 Lungimea liniilor electrice aeriene            
    Total: km 4699,29 4699,29 4699,29 4699,29 4699,29
    Inclusiv:            
    35 kV km 787,25 787,25 787,25 787,25 787,25
    110 kV km 3331,70 3331,70 3331,70 3331,70 3331,70
    330 kV km 377,34 377,34 377,34 377,34 377,34
    400 kV km 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00
13 Numărul de transformatoare în exploatare unit. 649 649 649 649 649
14 Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare MVA 4738 4738 4738 4738 4738
15 Capacitatea totală a interconectorilor: MVA 910 910 910 910 910
    Cu sistemul electroenergetic al Ucrainei MVA 600 600 600 600 600
    Cu sistemul electroenergetic al României MVA 310 310 310 310 310
16 Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice % din  valoarea serviciilor de  transport 95,8 99,8 116,8 90,3 100,2
17 ENS, energia electrică nelivrata mil. kWh --- --- --- --- 255,52
18 AIT, timpul mediu de intrerupere min. --- --- --- --- 33,7

 

 

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2015

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1 Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei MW 1003 829 878 1017 1017
2 Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport            
    Total: mil. kWh 1 103,0 955,7 988,3 1 094,2 4 141,2
    Inclusiv de la:            
    CERS Moldovenească mil. kWh 755,9 826,1 914,1 846,4 3 342,5
    Termoelectrica mil. kWh 303,5 95,0 51,5 212,6 662,6
    CET Bălţi mil. kWh 30,0 2 ,6 0 20,6 53,2
    NHE Costeşti mil. kWh 10, 9 23,7 9,9 5,2 49,8
    Surse regenerabile mil. kWh 0,1 5, 6 4,3 4,3 14,3
    Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) mil. kWh 0 0 0 1,3 1,3
    SE al Ucrainei mil. kWh 2,6 2 ,8 8,5 3,9 17,6
    SE al României mil. kWh 0 0 0 0 0
3 Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) mil. kWh 30, 4 25,8 23,8 30,1 110,1
% 2,76 2,69 2,41 2,74 2,66
4 Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată)            
    Total: mil. kWh 1 072,6 929,9 964,5 1 064,1 4 031,1
    Inclusiv către:            
    Furnizori la tarife reglementate mil. kWh 787,4 597,1 762,3 898,7 3045,4
    Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) mil. kWh 271,0 303,1 173,1 145,3 892,7
    Consumători finali mil. kWh 14,2 29,7 29,1 20,1 93,1
5 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 14 14 14 14 14
    Inclusiv fabr. de zahăr: unit. 5 5 5 5 5
    Surse Regenerabile: unit. 3 3 3 3 3
6 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă            
    Total: unit. 0 0 0 0 0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0 0 0 0
7 Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 0 0 0 0 0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0 0 0 0
8 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport unit.          
9 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 1 0 0 1
10 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0 0 0 0
11 Lungimea liniilor electrice aeriene            
    Total: km 4699,29 4699,29 4699,29 4699,29 4699,29
    Inclusiv:            
    35 kV km 787,25 787,25 787,25 787,25 787,25
    110 kV km 3331,70 3331,70 3331,70 3331,70 3331,70
    330 kV km 377,34 377,34 377,34 377,34 377,34
    400 kV km 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00
12 Numărul de transformatoare în exploatare unit. 649 649 649 649 649
13 Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare MVA 4738 4738 4738 4738 4738
14 Capacitatea totală a interconectorilor: MVA 910 910 910 910 910
    Cu sistemul electroenergetic al Ucrainei MVA 600 600 600 600 600
    Cu sistemul electroenergetic al României MVA 310 310 310 310 310
15 ENS, energia electrică nelivrata mil. kWh --- --- --- --- 78,03
16 AIT, timpul mediu de intrerupere min. --- --- --- --- 10,1

 

Ultima modificare: 02.05.2017