Legislaţia, Hotărîri, Acte normative

Nr. Denumirea Nr. şi data aprobării Aprobat de
1 Constituția Republicii Moldova
29 iulie 1994
Parlamentul Republicii Moldova
2 Codul Muncii al Republicii Moldova 154
28 martie 2003
Parlamentul Republicii Moldova
3 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 186-XVI
10 iulie 2008
Parlamentul Republicii Moldova
4 Legea privind apărarea împotriva incendiilor 267-XII
9 noiembrie 1994
Parlamentul Republicii Moldova
5 Legea cu privire la energetica 1525-XIII
19 februarie 1998
Parlamentul Republicii Moldova
6 Legea cu privire la energia electrica 107
27 mai 2016
Parlamentul Republicii Moldova
7 Legea cu privire la eficienţa energetică 142
2 iulie 2010
Parlamentul Republicii Moldova
8 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 121-XVI
4 mai 2007
Parlamentul Republicii Moldova
9 Legea privind restructurarea datoriilor intreprinderilor din sectorul electroenergetic 336-XIV
1 aprilie 1999
Parlamentul Republicii Moldova
10 Legea cu privire la protectia drepturilor consumatorilor 105-XV
13 martie 2003
Parlamentul Republicii Moldova
11 Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 81-XV
18 martie 2004
Parlamentul Republicii Moldova
12 Legea energiei regenerabile 160-XVI
12 iulie 2007
Parlamentul Republicii Moldova
13 Legea pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 295-XVI
21 decembrie 2007
Parlamentul Republicii Moldova
14 Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice 117
23 septembrie 2009
Parlamentul Republicii Moldova
15 Legea privind protecţia mediului înconjurător 1515
6 iunie 1993
Parlamentul Republicii Moldova
16 Hotărîre Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice 212
9 octombrie 2015
ANRE
17 Hotărîre Despre aprobarea Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi a Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 93
19 mai 2003
ANRE
18 Hotărîre Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice 314
4 decembrie 2008
ANRE
19 Hotărîre Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 292
23 august 2008
ANRE
20 Hotărîre Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 406
12 august 2011
ANRE
21 Hotărîre Cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 382
2 iulie 2010
ANRE

Ultima modificare: 01.08.2016