Anunțuri privind desfăşurarea licitațiilor

Descrierea Anexe Cîştigătorul achiziţiei
7/01-18(7)
Achiziţie restrânsă.
Întreruptoare cu vid 10 kV (2 buc.) pentru SE Bălţi-330 kV (retrofit)
Anunț
02/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de înlocuire a pilonilor defectaţi (31 buc.), de montare a pilonilor suplimentari (5 buc.) şi de reconstrucţie a LEA 110 kV Donduşeni-Lencăuţi (20,3 km) şi a sectorului LEA-110 kV Bălţi 330-Beliceni (29,85 km).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 126-132 (6521-6527) din 20 aprilie 2018
Anunț
13/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Tehnică de calcul în asortiment
Anunț
02/01-18(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de reparatie a fundamentelor defecte (26 buc.)
Anunț
Cîştigător
02/01-18(3)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de protectie anticoroziva a pilonilor metalici (12 buc.)
Anunț
Cîştigător
02/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de reparatie a circuitelor de legare la pamint la LEA-110 kV (464 piloni)
Anunț
Cîştigător
01/01-18(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de reconstructie a IDE-110 kV la SE Edinet-110 kV
Anunț
8/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Piloni din beton armat în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 121-125 (6516-6520) din 13 aprilie 2018
Anunț
Cîştigător
14/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în asortiment pentru anul 2018.
Anunț
01/01-18(3)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Lucrări de reparaţie a transformatoarelor de forţă (4 buc.) şi a dispozitivelor RTS pentru înlăturarea scurgerilor de ulei (3 buc.)
Anunț
3/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de fabricare a panoului PRA LEA-110 kV şi de instalare şi reglare a circuitelor secundare PRA, PDB-110, SCADA şi a evidenţei celului noi la SE Edineţ-110 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 84-93 (6479-6488) din 16 martie 2018
Anunț
Cîştigător
40/02-18
Achiziţie deschisă.
Autolaboratoare electrotehnice mobile (2 buc.) pentru diagnosticarea echipamentului la staţiile electrice.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 77-83 (6472-6478) din 9 martie 2018
Anunț
Specificația tehnică
39/02-18
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Redresor-încărcătoare (3 buc.) cu două canale şi lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE 110 kV Edineţ, Floreşti, Cahul Sud.
Anunț
Specificația tehnică
38/02-18
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Baterii de acumulatoare (2 buc.) şi lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE Floreşti-110 kV şi SE Străşeni-330 kV.
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
1/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Lucrări de reparaţie complexă a staţiilor electrice (9 staţii) pe parcursul anului 2018.
Anunț
Cîştigător
01/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Lucrări de reparaţie a întreruptoarelor cu ulei de 110 kV (11 buc.)
Anunț
Cîştigător
28/02-18
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.

Lucrări cadastrale de alocare a terenurilor de pămînt pentru amplasarea pilonilor la LEA 110 kV Bălţi 330 – Beliceni şi Donduşeni – Lencăuţi.
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
9/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Echipament şi utilaj în asortiment conform necesităţilor PRA.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 58-66 (6453-6461) din 23 februarie 2018
Anunț
Cîştigător
7/01-18(3)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de curent 10 kV în asortiment (138 buc.).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 58-66 (6453-6461) din 23 februarie 2018
Anunț
Cîştigător
25
Achiziţie deschisă.
Produse petroliere în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 48-57 (6443-6452) din 16 februarie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
24
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Metal în asortiment.
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
21
Achiziţie deschisă.
Servicii de pază fizică a obiectivelor şi valorilor materiale ale ÎS Moldelectrica.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 40-47 (6435-6442) din 9 februarie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
10/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Materiale în asortiment necesare pentru montarea aparaturii de telemecanică Granit Micro.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 40-47 (6435-6442) din 9 februarie 2018
Anunț
Cîştigător
11/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Producţie de cablu în asortiment pentru campania de reparaţie în 2018
Anunț
Cîştigător
9/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Materiale în asortiment (relee, întreruptoare automate ş.a.) conform necesităţilor PRA
Anunț
Cîştigător
8/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor.
Materiale în asortiment pentru necesităţile de reparaţie şi deservire tehnică a LEA p/u anul 2018
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 27-32 (6422-6427) din 26 ianuarie 2018
Anunț
Cîştigător
7/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Piese de schimb in asortiment necesare p/u campania de reparatii a statiilor electrice in 2018
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 27-32 (6422-6427) din 26 ianuarie 2018
Anunț
Cîştigător
7/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Descarcatoare ОПН-110 (45 buc.), ОПН-110н (24 buc.), ОПН-35 (60 buc.) si ОПН-10 (69 buc.)
Anunț
Cîştigător
15
Lucrări de defrişare şi lărgire a traseelor LEA 35-400 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 18-26 (6413-6421) din 19 ianuarie 2018
Specificația tehnică
Cîştigător
138
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor.
Instalaţie completă de acumulatoare (1 buc.) şi lucrări de montare şi ajustare a acesteia la SE Bălţi Centrală-110 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 18-26 (6413-6421) din 19 ianuarie 2018
Specificația tehnică
Cîştigător

Tel. pentru informaţie: +373 (22) 253-136; 253-131.
Propunerile de participare la licitaţie se vor primi în plic sigilat, însoţit de o scrisoare aparte, pînă la sfârşitul termenului de licitaţie, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. +373 (22) 253-559, fax +373 (22) 253-142.

 

Pentru participarea la licitaţiile organizate de ÎS „Moldelectrica” operatorii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt obligaţi să prezinte ofertele în conformitate cu cerinţele:

1. Condiţiile de oformare a ofertelor şi a documentaţiei pentru executarea lucrărilor.

Ultima modificare: 25.05.2018