Anunțuri privind desfăşurarea licitațiilor

Nr. Descrierea Specificații tehnice Data publicării Data finalizării
Î.S.”Moldelectrica” invită toţi furnizorii şi producătorii de energie electrică la exprimarea interesului pe baza criteriilor și condițiilor menționate în Filşierul 1, la concursul pentru selectarea furnizorilor potenţiali de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnologice în sistemul reţelilor de trasport la parametrii din tabel.
20.01.2017 10.02.2017
29
Lucrări de proiectare, montare, executare a topografiei şi darea în exploatare a liniei prin fibră optică de la Dispeceratul Naţional la SE Străşeni-330 kV cu intrarea la RETÎ Centru.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 40-49 (5963-5972) din 10 februarie 2017
10.02.2017 27.02.2017

Tel. pentru informaţie: +373 (22) 253-136; 253-131.
Propunerile de participare la licitaţie se vor primi în plic sigilat, însoţit de o scrisoare aparte, pînă la sfârşitul termenului de licitaţie, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. +373 (22) 253-559, fax +373 (22) 253-142.

 

Pentru participarea la licitaţiile organizate de ÎS „Moldelectrica” operatorii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt obligaţi să prezinte ofertele în conformitate cu cerinţele:

1. Condiţiile de oformare a ofertelor şi a documentaţiei pentru executarea lucrărilor.

Ultima modificare: 14.02.2017