Anunțuri privind desfăşurarea licitațiilor

Nr. Descrierea Specificații tehnice Data publicării Data finalizării
138
Instalaţie completă de acumulatoare (1 buc.) şi lucrări de montare şi ajustare a acesteia la SE Bălţi Centrală-110 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 434-439 (6357-6362) din 15 decembrie 2017
15.12.2017 04.01.2018

Tel. pentru informaţie: +373 (22) 253-136; 253-131.
Propunerile de participare la licitaţie se vor primi în plic sigilat, însoţit de o scrisoare aparte, pînă la sfârşitul termenului de licitaţie, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. +373 (22) 253-559, fax +373 (22) 253-142.

 

Pentru participarea la licitaţiile organizate de ÎS „Moldelectrica” operatorii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt obligaţi să prezinte ofertele în conformitate cu cerinţele:

1. Condiţiile de oformare a ofertelor şi a documentaţiei pentru executarea lucrărilor.

Ultima modificare: 15.12.2017