Anunțuri privind desfăşurarea licitațiilor

Pentru participarea la licitaţiile organizate de ÎS „Moldelectrica” operatorii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt obligaţi să prezinte ofertele în conformitate cu cerinţele:

1. Condiţiile de oformare a ofertelor şi a documentaţiei pentru executarea lucrărilor.

Descrierea Anexe Cîştigătorul achiziţiei
29/02-19
Achiziţie deschisă.
Lucrări de proiectare, montare, executarea topografiei şi darea în exploatare a liniei de cablu cu fibră optică pe sectorul CND-Străşeni 330 kV
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 49-58 (6972-6981) din 15 februarie 2019
Anunț
Specificația tehnică
27/01-19
Achiziţie deschisă.
Metal în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 38-47 (6961-6970) din 8 februarie 2019
Anunț
Specificația tehnică
11/01-19
Achiziţie deschisă.
Produse petroliere în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 6-12 (6929-6935) din 11 ianuarie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător

Tel. pentru informaţie: +373 (22) 253-136; 253-131.
Propunerile de participare la licitaţie se vor primi în plic sigilat, însoţit de o scrisoare aparte, pînă la sfârşitul termenului de licitaţie, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. +373 (22) 253-559, fax +373 (22) 253-142.

Ultima modificare: 15.02.2019