Anunțuri privind desfăşurarea licitațiilor

Descrierea Anexe Cîştigătorul achiziţiei
05/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reconstrucţie a suporturilor portalurilor la SE Glodeni-110 kV
Anunț
Cîştigător
05/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de consolidare şi restabilire a coloanei de suport avariate şi reparaţia încăperilor de la Baza de Producere
Anunț
Cîştigător
126/09-18
Achiziţie deschisă.
Piese de schimb în 2 loturi: Lot1 - pentru reparaţia instalaţiei de verificare a contoarelor şi Lot2 - pentru reparaţia manometrelor.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 377-383 (6772-6778) din 5 octombrie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
125/09-18
Achizitie deschisa.
Ampermetre de panou (60 buc.), voltmetre de panou (105 buc.) şi manometre (40 buc.).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 377-383 (6772-6778) din 5 octombrie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Anulat
124/09-18
Achiziţie deschisă.
Sistema operaţională licenţiată şi antivirus.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 377-383 (6772-6778) din 5 octombrie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
122/09-18
Achiziţie deschisă.
Cazan de încălzire cu gaz şi lucrări de montare a acestuia în clădirea administrativă a RETÎ Nord (or. Bălţi).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 377-383 (6772-6778) din 5 octombrie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
09/01-18(7)
Achiziţie restrânsă.
Dulapuri (4 buc.) circuitelor secundare pentru reactorul cu şunt reglabil 400 kV la staţia Vulcăneşti-400/110/35 kV
Anunț
Cîştigător
112/08-18
Achiziţie deschisă.
Lucrări de proiectare, livrare, montare, ajustare şi dare în exploatare a unui disel-generator de alimentare rezervată cu energie electrică în RETI Centru.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 336-346 (6731-6741) din 7 septembrie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Anulat
102/07-18
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Achiziţia autocamioane (6 buc.)
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
09/01-18(6)
Achiziţie restrânsă.
Dulapul protecţiei principale (PDF-L60) şi lucrările de montare şi ajustare la linia 110 kV-Uzinelor la SE Chişinău-30 kV
Anunț
Cîştigător
01/01-18(6)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reconstrucţie a IDE-10 kV la SE Ialoveni-110 kV
Anunț
Cîştigător
07/01-18(11
Achiziţie restrânsă.
Aparate (4 buc.) pentru determinarea continutului de umiditate a uleiului de transformator in echipamentul electric cu ulei
Anunț
Cîştigător
07/01-18(10
Achiziţie restrânsă.
Silicagel (4 tone) si carton de filtrare (40 kg)
Anunț
Cîştigător
07/01-18(9)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de curent (4 buc.) pentru neutrul reactoarelor 400 kV pentru SE Vulcăneşti-400 kV
Anunț
Cîştigător
90/06-18
Achiziţie deschisă.
Servicii de transportare a pilonilor CK si СЦ
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 246-254 (6641-6649) din 6 iulie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
02/01-18(5)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de înlocuire a pilonilor intermediari (8 buc.) la LEA Chişinău 330-SERSM II
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 246-254 (6641-6649) din 6 iulie 2018
Anunț
Cîştigător
09/01-18(4)
Achiziţie restrânsă.
Test-instrumente în asortiment (2 buc.) pentru verificarea DPRA prin satelit
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 246-254 (6641-6649) din 6 iulie 2018
Anunț
Cîştigător
04/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de montare, ajustare şi dare în exploatare a utilajului de telemecanică Granit Micro la 10 staţii electrice în 2 loturi. Lot1 (5 staţii RETÎ Nord) şi Lot 2 (5 staţii RETÎ Centru).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 195-209 (6590-6604) din 15 iunie 2018
Anunț
Cîştigător
01/01-18(5)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de reconstructie a IDE-110 kV la SE Edinet-110 kV
Anunț
Cîştigător
3/01-18(3)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de fabricare a panourilor de protecţie prin relee a transformatoarelor 1T şi 2T, de montare şi ajustare a circuitelor secundare a protecţiei şi a automaticii întreruptoarelor 110 kV la SE Bălţi Centru-110 kV.
Anunț
Cîştigător
73/05-18
Achiziţie deschisă.
Semiremorci (2 buc.) pentru transportarea pilonilor din beton armat.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 183-194 (6578-6589) din 8 iunie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
74/05-18
Cererea ofertelor de preţ.
Servicii de transportare a pilonilor CK şi СЦ
Anunț
Anulat
7/01-18(7)
Achiziţie restrânsă.
Întreruptoare cu vid 10 kV (2 buc.) pentru SE Bălţi-330 kV (retrofit)
Anunț
Anulat
02/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de înlocuire a pilonilor defectaţi (31 buc.), de montare a pilonilor suplimentari (5 buc.) şi de reconstrucţie a LEA 110 kV Donduşeni-Lencăuţi (20,3 km) şi a sectorului LEA-110 kV Bălţi 330-Beliceni (29,85 km).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 126-132 (6521-6527) din 20 aprilie 2018
Anunț
Cîştigător
13/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Tehnică de calcul în asortiment
Anunț
Cîştigător
02/01-18(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de reparatie a fundamentelor defecte (26 buc.)
Anunț
Cîştigător
02/01-18(3)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de protectie anticoroziva a pilonilor metalici (12 buc.)
Anunț
Cîştigător
02/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de reparatie a circuitelor de legare la pamint la LEA-110 kV (464 piloni)
Anunț
Cîştigător
01/01-18(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrari de reconstructie a IDE-110 kV la SE Edinet-110 kV
Anunț
Cîştigător
8/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Piloni din beton armat în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 121-125 (6516-6520) din 13 aprilie 2018
Anunț
Cîştigător
14/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în asortiment pentru anul 2018.
Anunț
Cîştigător
01/01-18(3)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Lucrări de reparaţie a transformatoarelor de forţă (4 buc.) şi a dispozitivelor RTS pentru înlăturarea scurgerilor de ulei (3 buc.)
Anunț
Anulat
3/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de fabricare a panoului PRA LEA-110 kV şi de instalare şi reglare a circuitelor secundare PRA, PDB-110, SCADA şi a evidenţei celului noi la SE Edineţ-110 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 84-93 (6479-6488) din 16 martie 2018
Anunț
Cîştigător
40/02-18
Achiziţie deschisă.
Autolaboratoare electrotehnice mobile (2 buc.) pentru diagnosticarea echipamentului la staţiile electrice.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 77-83 (6472-6478) din 9 martie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
39/02-18
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Redresor-încărcătoare (3 buc.) cu două canale şi lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE 110 kV Edineţ, Floreşti, Cahul Sud.
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
38/02-18
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Baterii de acumulatoare (2 buc.) şi lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE Floreşti-110 kV şi SE Străşeni-330 kV.
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
1/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Lucrări de reparaţie complexă a staţiilor electrice (9 staţii) pe parcursul anului 2018.
Anunț
Cîştigător
01/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Lucrări de reparaţie a întreruptoarelor cu ulei de 110 kV (11 buc.)
Anunț
Cîştigător
28/02-18
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.

Lucrări cadastrale de alocare a terenurilor de pămînt pentru amplasarea pilonilor la LEA 110 kV Bălţi 330 – Beliceni şi Donduşeni – Lencăuţi.
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
9/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Echipament şi utilaj în asortiment conform necesităţilor PRA.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 58-66 (6453-6461) din 23 februarie 2018
Anunț
Cîştigător
7/01-18(3)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de curent 10 kV în asortiment (138 buc.).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 58-66 (6453-6461) din 23 februarie 2018
Anunț
Cîştigător
25
Achiziţie deschisă.
Produse petroliere în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 48-57 (6443-6452) din 16 februarie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
24
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Metal în asortiment.
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
21
Achiziţie deschisă.
Servicii de pază fizică a obiectivelor şi valorilor materiale ale ÎS Moldelectrica.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 40-47 (6435-6442) din 9 februarie 2018
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
10/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Materiale în asortiment necesare pentru montarea aparaturii de telemecanică Granit Micro.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 40-47 (6435-6442) din 9 februarie 2018
Anunț
Cîştigător
11/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Producţie de cablu în asortiment pentru campania de reparaţie în 2018
Anunț
Cîştigător
9/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Materiale în asortiment (relee, întreruptoare automate ş.a.) conform necesităţilor PRA
Anunț
Cîştigător
8/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor.
Materiale în asortiment pentru necesităţile de reparaţie şi deservire tehnică a LEA p/u anul 2018
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 27-32 (6422-6427) din 26 ianuarie 2018
Anunț
Cîştigător
7/01-18(2)
Achiziţie restrânsă.
Piese de schimb in asortiment necesare p/u campania de reparatii a statiilor electrice in 2018
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 27-32 (6422-6427) din 26 ianuarie 2018
Anunț
Cîştigător
7/01-18(1)
Achiziţie restrânsă.
Descarcatoare ОПН-110 (45 buc.), ОПН-110н (24 buc.), ОПН-35 (60 buc.) si ОПН-10 (69 buc.)
Anunț
Cîştigător
15
Lucrări de defrişare şi lărgire a traseelor LEA 35-400 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 18-26 (6413-6421) din 19 ianuarie 2018
Specificația tehnică
Cîştigător
138
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor.
Instalaţie completă de acumulatoare (1 buc.) şi lucrări de montare şi ajustare a acesteia la SE Bălţi Centrală-110 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 18-26 (6413-6421) din 19 ianuarie 2018
Specificația tehnică
Cîştigător

Tel. pentru informaţie: +373 (22) 253-136; 253-131.
Propunerile de participare la licitaţie se vor primi în plic sigilat, însoţit de o scrisoare aparte, pînă la sfârşitul termenului de licitaţie, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. +373 (22) 253-559, fax +373 (22) 253-142.

 

Pentru participarea la licitaţiile organizate de ÎS „Moldelectrica” operatorii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt obligaţi să prezinte ofertele în conformitate cu cerinţele:

1. Condiţiile de oformare a ofertelor şi a documentaţiei pentru executarea lucrărilor.

Ultima modificare: 23.11.2018