MISIUNE ȘI STRATEGIE

Misiunea Î.S. „Moldelectrica” constă în contribuţia la dezvoltarea stabilă a Energeticii Republicii Moldova. Întreprinderea participă la crearea noilor decizii în domeniul eficienţei, inovaţiilor, economisirii energiei şi dezvoltării stabile, de asemenea depunem un efort maxim pentru acoperirea necesităţilor de energie electrică ale populaţiei, antreprenoriatului şi statului. Obiectivul pe termen lung al Î.S. „Moldelectrica”este de a deveni unul din participanţii cheie ai pieţei regionale a energiei electrice. Scopul strategiei de bază a întreprinderii este:

  • dezvoltatarea efectivă şi stabilă;
  • creşterea atractivităţii investiţiilor;
  • îmbunătăţirea eficienţei managementului şi reducerea costurilor;
  • reducerea riscurilor în activitatea întreprinderii.
ACTIVITĂȚI

Funcţiile de bază ale Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” sunt:

  • transportarea energiei electrice prin reţelele electrice de tensiune înaltă;
  • gestionarea rapidă centralizată la nivelul serviciului central de dispecer;
  • operarea interconexiunilor de tranzit al energiei electrice în paralel cu sistemele energetice ale altor țări;
  • pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din sectorul electroenergetic;
  • realizarea altor activităţi prevăzute de legislația Republicii Moldova.