Lista funcţiilor vacante

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

 

ÎS „Moldelectrica”, Oficiul central

Serviciul Postul Anexa Categoria Numărul Data  
               
Total, posturi vacante la ÎS „Moldelectrica”, Oficiul central       0    

 

Filiala Centru

Nr. Serviciul Postul Anexa Categoria Numărul Data  
1 Contabilitatea Filiala Centru Contabil   1 13.03.2019  
               
Total, posturi vacante la Filiala Centru       1    

 

Filiala Nord

Nr. Serviciul Postul Categoria Numărul Data  
             
             
Total, posturi vacante la Filiala Nord     0    

 

Filiala Nord Vest

Nr. Serviciul Postul Categoria Numărul Data  
             
             
Total, posturi vacante la Filiala Nord Vest     0    

 

Filiala Sud

Nr. Serviciul Postul Categoria Numărul Data  
             
             
Total, posturi vacante la Filiala Sud     0    

Vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs., cu indicarea postului vacant în tema scrisorii, la adresa electronică resurse.umane@moldelectrica.md.

Ultima modificare: 13.03.2019