Planul de investiții

În cadrul programei sale de dezvoltare Î.S. „Molelectrica” realizează investiţii în reconstrucţia, modernizarea şi reechiparea echipamentului existent şi a reţelelor electrice; în gospodăria auto, instalaţii şi tehnica de calcul, tele-radio comunicaţii, în construcţia şi reconstrucţia clădirilor şi construcţiilor luînd în consideraţie cerinţele securităţii şi eficienţei energetice şi utilizînd cele mai moderne tehnologii.

Î.S. „Moldelectrica” se străduie să asigure siguranţa şi capacitatea de lucru maximă a echipamentului la obiectivele sale, să mărească pînă la limită eficienţa energetică a acestuia şi să micşoreze impactul producerii asupra mediului înconjurător.
Programul de investiţii pe termen mediu al Î.S. „Moldelectrica” pentru 2016-2017 constituie 71,0 mln. lei, inclusiv:

  • investiţii în activele curente- reconstrucţia, modernizarea şi reechiparea instalaţiilor existente, reparaţia capitală a reţelei electrice - 38,0 mln. lei;
  • investiţii în mijloacele de transport, automobile, echipamente - 15,9 mln.lei;
  • investiţii în construcţia, reconstrucţia, modernizarea şi reechiparea clădirilor şi construcţiilor - 8,3 mln.lei;
  • investiţii în tehnica de calcul, tele-radio comunicaţii - 8,0 mln.lei;
  • alte investiţii, legate de transportul energiei electrice - 0,6 mln.lei.

Ultima modificare: 13.04.2017