Surse de energie

În Republica Moldova, principala sursă de energie electrică sunt centralele termice care funcționează pe bază de gaz, cărbune și păcură, cu o putere instalată totală de 2999 MW, din care:

  • puterea instalată а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de gaz - 2383,4 MW (puterea disponibilă – 2053,4 MW);
  • puterea instalată а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de cărbune – 1600 MW (puterea disponibilă – 1000 MW);
  • puterea instalată а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de păcură – 2778 MW (puterea disponibilă – 2178 MW)

Restul energiei electrice este generat din contul resurselor hidraulice și surselor regenerabile de energie.

  • puterea instalată a centralelor hidroelectrice – 64 MW;
  • puterea instalată a centralelor electrice care utilizează surse regenerabile de energie – 4 MW.

Energia electrică poate fi importată din sistemul energetic al Ucrainei. SE al Moldovei funcționează sincron cu SE al Ucrainei.

 

Denumirea Puterea instalată, MW Livrarea energiei electrice în rețeaua
de transport în anul 2016
CET-1 Chişinău 66 33,311 mil. kWh
CET-2 Chişinău 240 607,322 mil. kWh
CET Bălţi 24 54,631 mil. kWh
CHE Costeşti 16 38,619 mil. kWh
Alte surse generatoare 87 16,371 mil. kWh
CERS Moldovenească 2520 4170,397 mil. kWh
CHE Dubăsari 48 187,263 mil. kWh
Import din Ucraina   3,701 mil. kWh

 

Ultima modificare: 13.04.2017