Surse de energie

În Republica Moldova, principala sursă de energie electrică sunt centralele termice care funcționează pe bază de gaz, cărbune și păcură, cu o putere instalată totală de 2999 MW, din care:

  • puterea instalată а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de gaz - 2383,4 MW (puterea disponibilă – 2053,4 MW);
  • puterea instalată а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de cărbune – 1600 MW (puterea disponibilă – 1000 MW);
  • puterea instalată а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de păcură – 2778 MW (puterea disponibilă – 2178 MW)

Restul energiei electrice este generat din contul resurselor hidraulice și surselor regenerabile de energie.

  • puterea instalată a centralelor hidroelectrice – 64 MW;
  • puterea instalată a centralelor electrice care utilizează surse regenerabile de energie – 4 MW.

Energia electrică poate fi importată din sistemul energetic al Ucrainei. SE al Moldovei funcționează sincron cu SE al Ucrainei.

 

Denumirea Puterea instalată, MW Livrarea energiei electrice în rețeaua
de transport în anul 2017
CET-1 Chişinău 66 22,916 mil. kWh
CET-2 Chişinău 240 596,355 mil. kWh
CET Bălţi 24 48,447 mil. kWh
CHE Costeşti 16 46,903 mil. kWh
Alte surse generatoare 87 20,632 mil. kWh
CERS Moldovenească 2520 2278,532 mil. kWh
CHE Dubăsari 48 187,263 mil. kWh
Import din Ucraina   1133,901 mil. kWh

 

Ultima modificare: 17.07.2018