Noutăţi

27 iulie 2017

În compartimentul Achiziții și finanțe / Proiecte/Proiectul de interconectare a sistemelor electroenergetice Moldova-Româniaeste actualizată infomaţia şi sunt adăugate “Raport privind impactul asupra mediului și impactul social” şi “Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului”.

To get more information about Moldova-Romania Power Systems Interconnection Project click here

Ultima modificare: 20.12.2018