Consiliul de administraţie al Înterprinderii de Stat Moldelectrica

Presedinte:
Călin Negură Şef al direcţiei generale securitate şi eficienţă energetică; Ministerul Economiei

Membrii:
Sergiu Stratila Şef al srviciului audit intern
Marian Mamei Şef al direcţiei politici de administrare şi deetatizare a proprietaţii publice; Ministerul Economiei
Dorin Gorea Asistent în cabinetul Viceprim-ministrului, ministrului economiei
Irina Rotari Consultant în cadrul Direcţiei eficienţă energetică şi surse de energie regenerabile; Ministerul Economiei
Elena Matveeva Şef al direcţiei generale datorii publice; Ministerul Finanţelor
Eugenia Pietraru

Consultant principal în Direcția politici de piața și statistici energetice; Ministerul Economiei

 


Secretar:
Oleg Platonov şef al directiei resurse umane – şef al serviciului personal; ÎS "Moldelectrica"

 

Ultima modificare: 22.06.2017